SNEAK PREVIEW!!!

dit plan en deze website zijn in ontwikkeling

THOUS in de Zaanstreek
door studioKRAMER, Werkom en Triasvmbo

een buurtschapje voor Zaanse jongeren en starters: THOUS
Zorgvuldig ontworpen geprefabriceerde huisjes die zeer duurzaam, verplaatsbaar en flexibel zijn.
Hoge kwaliteit – lage footprint

de locatie: De Hemmes

Het plan is om twee buurtschapjes van 20 woningen naast elkaar te realiseren op de Hemmes.
Er wordt met de raadsleden, B&W, ambtenaren en andere partijen gezocht naar de mogelijkheden. We willen een terrein dat tenminste 10 jaar ter beschikking kan staan voor deze pioniershuisjes. Eventueel kan er tussendoor verhuisd worden. De bedoeling is om een klein ‘buurtschapje’ van ca. 20 woninkjes te maken, dat een grote architectonische en stedebouwkundige samenhang bezit. Met veel buitenruimte en uitzicht om het kleine woonoppervlak te compenseren. Er komt ook een gemeenschappelijke ontmoetingsplek met wasserette, bergingen enz.

de huisjes

De huisjes zijn tiny, maar niet al te klein: geschikt voor twee personen. De basiswoning zal zo’n 28 m2 groot zijn (bruto vloer oppervlak); zowel groter als kleiner is mogelijk
De huisjes zijn te breed om in zijn geheel te vervoeren. De huisjes zijn demontabel en daardoor verhuisbaar.

Ze kunnen voldoen aan het Bouwbesluit en de eisen voor vergunningsvrij bouwen, waardoor ze op een later tijdstip plaatsbaar zijn op een andere locatie als (mantelzorg)woning, atelier enz.

De nadruk ligt op comfort en duurzaamheid. Kwalitatieve woningen voor een laag bedrag en lage maandlasten.
We denken aan een basisprijs van € 55.000 per woning; gemonteerd en van alle gemakken voorzien. Vele extra’s zijn daarop mogelijk, maar ook kleiner, of als casco, waarbij je zelf de binnenkant doet of zelfs als bouwpakket.
Met een hoge isolatiewaarde, all-electric, desgewenst energieneutraal.
Er zijn verschillende gevelafwerkingen mogelijk en vele mogelijkheden in glasopeningen en indelingen.

De basiswoningen zijn aangesloten op de nutsvoorzieningen (water, riool, elektra, géén gas), maar ze zijn ook off-grid verkrijgbaar.

klik hier voor meer informatie over de huisjes

de community

Wonen in een van de buurtschapjes van THOUS doe je zelfstandig maar nooit alleen. De bewoners geven vorm aan hun eigen community. Enkele randzaken worden geregeld door de coöperatie, zoals zorg voor de gemeenschappelijke faciliteiten en financiële zaken. Daarnaast organiseren de bewoners activiteiten die positief bijdragen aan de Zaanse samenleving. Bijvoorbeeld door op een open dag te laten zien hoe je kunt leven met een minimum aan spullen, hoe je duurzame keuzes kunt maken en hoe je elkaar als buren kunt ondersteunen. Elk buurtschapje heeft een buurthuisje waar de bewoners samen kunnen komen en faciliteiten zoals wasmachines delen.

Bewoners worden in eerste instantie geselecteerd op hun bereidheid om actief deel te nemen aan de coöperatie, hun binding met de Zaanstreek en de specifieke wens om klein en duurzaam te wonen. Er wordt gestreefd naar diversiteit in leeftijd en achtergrond, en natuurlijk moeten de potentiële bewoners samen besluiten om in principe de komende vijf tot tien jaar in deze samenstelling samen te leven.

In de vorm van een coörperatie wordt dit plan verder uitgewerkt.

op dit moment worden verschillende financieringsconstructies uitgezocht. zowel huur, huurkoop als koop wordt onderzocht.

Ben je serieus geïnteresseerd, reageer dan onder aan deze pagina.

uitgangspunten:

– voor (en zoveel mogelijk) door) jongeren en starters;
– Verankerd in de Zaanstreek, gebaseerd op de eeuwenoude houtbouwgeschiedenis van de Zaanstreek;
– houtbouw, eenvoudig, qua architectonisch beeld, losjes gerangschikt, betaalbaar
– ontwikkeld en gebouwd in de Zaanstreek: samenwerkingsverband van studioKRAMER, Werkom, Triasvmbo;
– klein buurtschapje van ca. 40 woningen met sociale samenhang;
– er is een privé-terras per woning, de rest is in gezamenlijk beheer;
– balans tussen architectonische samenhang en individuele expressie;
– grond is 10+ jaar ter beschikking (of minimaal twee maal 5+ jaar (= 1*verhuizen));
– tiny, maar niet al te klein: basiswoning GBO ca 24 m2;
– demontabel/verhuisbaar;
– kan voldoen aan Bouwbesluit, particulier bouwen, waardoor hypotheek mogelijk is;
– kan voldoen aan eisen vergunningsvrij bouwen, waardoor plaatsbaar op andere locaties als (mantelzorg)woning, atelier enz;
– comfortabele, duurzame huisjes voor een laag budget en lage maandkosten. streven is 55k, 40k voor casco;
– met veel buitenruimte/uitzicht om kleine binnenoppervlak te compenseren;
– een houten plankier op ca 40 cm boven maaiveld verbindt de woningen, eronder is het leidingwerk gemonteerd;
– gebouwd door leerlingen vmbo-Techniek samen met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
– een coöperatie beheert de gemeenschappelijke belangen;
– er is een gemeenschappelijke ontmoetingsplek met een keuken, wasmachine enz.

Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen van THOUS en schrijf je in

Dit contactformulier is gedeactiveerd omdat u weigerde de Google reCAPTCHA-service te accepteren die nodig is om alle berichten die door het formulier worden verzonden, te valideren.

een ontwerp van studioKRAMER.nl