Artikelen door Paul Kramer

informatiebijeenkomst in ´t Lokaal: en nu Voorwaarts!

gisteravond was er een informatiebijeenkomst voor raadsleden en de wethouder Wonen en Bouwen. we hebben het plan voor THOUS goed voor het voetlicht kunnen brengen. Voorwaarts!   Stand van zaken rond klaine hoissies voor jongeren besproken Een drukbezochte bijeenkomst over het initiatief #Thous #TinyHouses #tijdelijkehuisvesting Om jongerenhuisvesting in de #Zaanstreek te bevorderen. Samenwerking tussen #TriasVMBO, […]

ook de Hemmesgroep denkt mee

Noord-Hollands Dagblad, 06-02-2019 Natuurlijk moet er een prachtig definitief plan op de Hemmes gerealiseerd worden! Maar tot het zover is, en er daadwerkelijk woningen en molens gebouwd gaan worden, is het een uitstekende plek voor THOUS. wij geloven in tijdelijke bewoning van braakliggende gebieden namelijk.

zou het dan toch…?

Op de vraag van ROSA aan het college of er op de Hemmes tijdelijke, verplaatsbare woningen geplaatst kunnen worden, zolang er niet gebouwd wordt, is het antwoord: “ja” lees hier het artikel in De Orkaan studioKRAMER is – met een paar Zaanse instellingen – ondertussen natuurlijk al bezig met een plan daarvoor… binnenkort meer hierover. […]

klaine hoissies op de Hemmes?

Rosa vraagt naar de voortgang van bouwen op de Hemmes. Mocht dit nog een tijd duren, zouden klaine hoissies hier uitstekend op hun plaats zijn. studioKRAMER maakt een plan voor dit scenario. Bouwen op De Hemmes? Zit daar nog schot in?